Sebastian Piłkowski

Kierownik Projektów Zabezpieczeń Ppoż.

s.pilkowski@whiteq.pl
535 344 998

Daniel Zdrojewski

Koordynator Projektów Ppoż.

d.zdrojewski@whiteq.pl

666 882 998

Zespół White Q tworzą ludzie z pasją posiadający wykształcenie branżowe i wiedzę, potwierdzone uzyskanymi certyfikatami kwalifikacji, wydawanymi przez SGSP, CNBOP, czy VdS. Nasi pracownicy specjalizują się w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz obsługi m.in. stałych urządzeń gaśniczych wodnych, pompowni pożarowych, instalacji hydrantowych, systemów oddymiania oraz systemów niskoprądowych.